SPROGFAGDIGITAL LÆRING
minlæring
Mar 12, 20

Sådan kan du bruge Minlæring til fjernundervisning

Emil Rantala-Brandt

Sådan kan du bruge Minlæring til fjernundervisning

Her får du gode råd til, hvordan du så vidt muligt kan fortsætte undervisningen i sprog og grammatik, selvom eleverne skal blive hjemme.

Vi håber, at vi her kan give et lille bidrag til, at du lettere kan afholde virtuel undervisning i de kommende uger: Fire konkrete fif til, hvordan du kan bruge Minlæring til digital undervisning.

Minlærings bøger - lad eleverne arbejde individuelt
Du kan med fordel lade eleverne arbejde individuelt med sprog, grammatik og skriftlighed i Minlærings digitale bøger.

books.gif

Eleverne får omfattende støtte, feedback og hjælp, når de arbejder i de digitale bøgers øvelser. Alle øvelser har en indbygget progression, der lader eleverne arbejde i øvelser med tiltagende sværhedsgrad. Øvelser på et højere taksonomisk niveau og i mere udfordrende tekster eller videoer er markeret med en medalje eller pokal. Eleverne kan derfor starte i lettere øvelser (markeret med en blyant) og arbejde sig videre gennem sværere øvelser.

De varierede øvelser og sværhedsgrader gør det også nemt at differentiere undervisningen, og øvelserne tilsigter så vidt muligt træning i både receptive og produktive færdigheder (læse, lytte, tale og skrive).

Eleverne har derfor stor glæde af at kunne arbejde selvstændigt med det givne sproglige område, da de får eksplicit og øjeblikkelig feedback og kan søge hjælp i de tilknyttede forklaringer og animerede forklaringsvideoer, der på 1-2 minutter præsenterer eleverne for den væsentligste grammatik i et afsnit.


Træning i eksamensopgaver
Vi har udviklet en lang række interaktive eksamensopgaver baseret på de officielle sæt. Eksamensopgaverne giver eleverne en unik mulighed for at arbejde med de øvelsestyper, de vil møde til en skriftlig eksamen.

exam.gif

Eksamensopgaverne er oplagte som individuel træning, da eleverne undervejs i arbejdet får omfattende feedback, herunder løsningsforslag, hvor de får inspiration til, hvordan de forskellige opgavetyper, analyser mv. kan besvares. Ved at blive præsenteret for modelbesvarelser (efter at eleverne selv har prøvet at besvare opgaverne) vil de få mulighed for at se, hvordan de forskellige opgavetyper kan besvares.

Som led i feedbacken til eleverne vil der desuden også være relevante henvisninger, så eksamensopgaverne også kan bruges til repetition af den nødvendige grammatik. På den måde kan eleverne med udgangspunkt i arbejdet med eksamensopgaverne gense videoer og løse relevante øvelser.

Du kan løbende følge med i elevernes arbejde, så du derved også kan følge op på elevernes arbejde. Derfor er eksamensopgaverne også oplagte at bruge som egentlige skriftlige afleveringer.


Giv lektier for og følg elevernes resultater
Med Minlærings lektiemodul kan du fremhæve bestemte afsnit og øvelser for eleverne på en nem og smart måde.

Når du opretter en lektie på Minlæring, fremhæves den på elevernes forsider, så de nemt kan tilgå de valgte øvelser, videoer og afsnit. Både du og eleverne kan desuden løbende følge med i, hvor langt man er fra at fuldføre lektien.Opret din første lektie
Gå til lektier og klik på ”Opret ny lektie” ud for dit hold. Du kan nu vælge den bog eller det opgavesæt, du ønsker at oprette en lektie til. Udvælg de konkrete afsnit, videoer og øvelser, du ønsker skal indgå i din lektie.

Når du afkrydser indhold, kan du undervejs se omfanget af din lektie i venstre del af siden, så du har et indtryk af normalsider og elevernes forventede tidsforbrug.

Du kan også med det samme differentiere lektierne ved at vælge for hver del i lektien, hvilke elever der skal have pågældende indhold for.

Hvis du fx kun vil tildele pokaløvelserne til elever, der skal have ekstra udfordring, kan du med det samme gøre det her.

Klik ”Videre” i bunden af siden og vælg derefter en afleveringsfrist. Eleverne kan godt løse lektien efter afleveringsfristen, men det vil fremgå af dine lektierapporter, at det er afleveret for sent.

Følg op på lektien
Minlæring giver dig et stærkt værktøj til at arbejde med dine elevers besvarelser af lektierne. Du kan se, hvem der har afleveret, og hvordan eleverne har klaret sig, så du kan planlægge din gennemgang af lektien efter elevernes faktiske niveau, styrker og svagheder.

Åbn en samlet oversigt over dine elevers arbejde med en lektie under siden ”Lektier”. Klik blot på en lektie, hvorefter en samlet rapport præsenterer dig for elevernes arbejde.

Fejlretter - skriftlig eller mundtlig feedback i Word og Docs
Giv feedback på en smart måde, og lad eleverne arbejde videre hjemmefra med din feedback ved at bruge det digitale retteprogram Fejlretter i Word eller Docs.

Fejlretter giver dig som underviser en mulighed for at integrere arbejdet med Minlærings grammatik i din feedback til elevernes skriftlige afleveringer. Din feedback i elevernes afleveringer kobles sammen med læremidlerne på Minlæring, så eleverne kan gå direkte fra de skriftlige afleveringer til relevante øvelser, videoer eller tekstafsnit. Dermed kan eleverne arbejde med grammatikken ud fra eget skriftligt arbejde, hvor de tilgår grammatikken fra en personlig sproglig sammenhæng.

Rent praktisk er Fejlretter et tilføjelsesprogram til Word og Google Docs. Når først programmet er tilføjet i Word eller Docs, kan du altid bruge programmet i dit rettearbejde.


Hvad kan du med Fejlretter?
Det kan være tidskrævende at give god, fokuseret og grundig feedback til elevernes skriftlige arbejde. Fejlretter søger derfor både at øge læringsudbyttet for eleven men også at minimere den tid, det tager at rette opgaver. Dette sker bl.a. ved at systematisere rettelserne, så kommentarer kan genbruges. Kommentarer kan laves i tekst eller med lyd som mundtlig feedback til eleverne.Yderligere hjælp
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til Minlæring, sidder vi klar på mail og telefon.

Du kan desuden finde mere hjælp på
vores hjælpeside, hvor du også kan finde flere forslag og idéer til brug af Minlæring i undervisningen.

Lignende artikler