SPROGFAGDIGITAL LÆRING
minlæring
Okt 24, 22

Nyt digitalt værktøj vil løfte skriftligheden i dansk ved at se sprog og tekster gennem elevernes briller

Emil Rantala-Brandt

Nyt digitalt værktøj vil løfte skriftligheden i dansk ved at se sprog og tekster gennem elevernes briller

Meget undervisningsmateriale indtænker ikke elevernes interesser, og hvad de rent faktisk forstår, mener forfatter bag nyt læringsværktøj. Forfatteren vil møde eleverne i øjenhøjde med alternative teksteksempler, video og masser af forklaringer.

“Der findes generelt godt undervisningsmateriale til dansk, men meget af det er formuleret i et sprog, der henvender sig til læreren og ikke til eleverne. Så skal læreren bruge tid på at oversætte indholdet for at gøre det klart for alle. Vi forsøger at gøre undervisningen nemmere for lærerne ved at formidle indholdet så direkte til eleven som muligt,” fortæller Marie Jacobsen.

Marie Jacobsen er hovedforfatteren bag værktøjet God stil, der er udviklet som en hjælpende hånd i skriftlig dansk fra eleven starter på en ungdomsuddannelse til den afsluttende eksamen.

“Først og fremmest var det tydeligt, at der manglede et værktøj derude, hvor eleverne havde det, de skal bruge gennem hele uddannelsen, samlet et sted,” fortsætter Marie Jacobsen. 

Overblik har været et nøgleord, da værktøjet er blevet udviklet. Minlæring, der står bag, har haft et ønske om at gøre det klart for eleverne, hvad de præcist bliver bedømt på, og hvordan de kan forbedre de kompetencer. 

“Hvad betyder det at skrive en indledning, eller hvad vil det sige at argumentere? Ofte bliver der brugt fagbegreber, uden at de bliver forklaret ordentligt til en 16-årig, som aldrig har skrevet en indledning før. Det forsøger vi at gøre op med,” siger Marie Jacobsen. 

Som ekspert, der laver undervisningsmateriale, lægges niveauet nemt alt for højt. Man skal tænke på, at det er elever, der interesserer sig for meget andet og kommer fra mange forskellige baggrunde og referencerammer.

Fra artiklen

Et elevvenligt sprog skal løfte motivationen
Selve sproget, som teorien og øvelserne er formuleret i, er på et niveau, der er letforståeligt. Generelt har fokus ligget på at være i øjenhøjde med eleverne og hele tiden have for øje, hvordan det er at være 15-16 år, og hvad med kan og forstår i den alder. 

“Som ekspert, der laver undervisningsmateriale, lægges niveauet nemt alt for højt. Man skal tænke på, at det er elever, der interesserer sig for meget andet og kommer fra mange forskellige baggrunde og referencerammer,” forklarer forfatteren bag. 

Filosofien med at se på undervisningen gennem elevernes briller går igen over hele linjen. Marie Jacobsen har selv en baggrund som underviser og har blandt andet undervist i dansk på Roskilde Handelsskole. 

“Da jeg underviste elever på gymnasieniveau, brugte jeg utrolig meget tid på at finde gode eksempler til undervisningen. Der kan nemt gå meget lang tid i forberedelsen med at finde et godt eksempel på en indledning”, fortæller Marie Jacobsen. 

Fra start har der været et mål om, at alle afsnit er suppleret med et bredt udvalg af eksempler. Det er godt for forståelsen for eleverne og sparer samtidig lærerne en masse tid. 

Valgene af tekster skal gerne afspejle dem, som skal arbejde med dem. Det skal ikke udelukkende være ældre og udfordrende tekster. Mange af teksteksempler i God stil er nye og opdaterede. 

“Hvis man skal træne noget med argumentation, kan eleverne møde en artikel om, hvad den bedste fastelavnsbolle er, så det ikke bliver alt for højtragende. Vi prøver at give et mere nuanceret billede på, hvad en tekst kan være, så det hele ikke er Herman Bang,” siger Marie Jacobsen.

Generelt er der mange elever, hvis forældre måske ikke har gået i gymnasiet eller taget en akademisk uddannelse, der sommetider kan have svært ved at afkode, hvad der menes med at analysere eller diskutere i en bestemt faglig sammenhæng,

Fra artiklen

Visuelle elementer er nøglen til flere succesoplevelser
I de seneste årti har der i medierne været snakket en del om en motivationskrise blandt danske gymnasieelever. Forfatterne bag God stil fremhæver deres anderledes tilgang til undervisningsmateriale, som de håber kan medvirke til at hæve motivationen hos eleverne. 

“Eleverne får forklaret kravene til forskellige elementer af en skriftlig opgave på en lettilgængelig måde i isolerede bidder og i forskellige medier. Det giver forhåbentlig eleverne en succesoplevelse, der i sidste ende højner motivationen,” fortæller Marie Jacobsen. 

Hun fremhæver også måden, som materialet er præsenteret på, som ikke blot er en bog, der er lagt online, men en online platform med elementer af video, grafik og begrebsforklaringer. 

“Videomaterialet kan fange elever, der er mere visuelt orienterede, og det kan være en ekstra hjælp til elever, der ikke har knækket koden til, hvad der forventes af dem i fagene.”

“Generelt er der mange elever, hvis forældre måske ikke har gået i gymnasiet eller taget en akademisk uddannelse, der sommetider kan have svært ved at afkode, hvad der menes med at analysere eller diskutere i en bestemt faglig sammenhæng,” siger Marie Jacobsen.

Kan bruges i undervisningen såvel som derhjemme
God stil kan benyttes som en del af selve undervisningen, men eleverne skal i høj grad også kunne bruge materialet på egen hånd, når de arbejder selvstændigt.

“Hvis man laver argumentationsanalyse, starter vi ikke med at efterspørge, hvor påstande og belæg er henne, men i stedet starter vi på et lavere niveau og introducerer begreberne først. Du sidder aldrig tilbage uden hjælp eller vejledning, når du bruger God stil,” forklarer Marie Jacobsen. 

Hver gang eleven har løst en opgave, har Minlæring også løst opgaven, så eleven efterfølgende kan se et bud på en løsning, som de kan spejle sig i. 

“Vi har fokuseret på, at vores løsninger ikke er urealistisk gode. Det lærer eleverne ikke meget af. Det er afgørende at give eleverne en god oplevelse fra start. Det giver vi dem ved at holde det i øjenhøjde,” siger hun. 

I udgangspunktet har God stil ikke fokus på komma og nutids-r, men når det er relevant, bliver eleverne koblet op med grammatikbøger på Minlæring. Målet er at støtte eleverne bredt, så de aldrig oplever “at støde hovedet mod muren”. 

“En ting er, at man skal undervises i skriftlig dansk, men at skrive er mange ting. Skriftlighed er noget eleverne møder i alle fag, og som kan være en barriere for en stor del af deres ungdomsuddannelse,” siger Marie Jacobsen og afslutter: 

“Så det er bare et sindssygt vigtigt fokusområde, der kan hjælpe dem over hele linjen”.

Marie Jacobsen

30 år, cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet.

Redaktør på Minlæring og forfatter til God stil.

Tidligere gymnasielærer i dansk og engelsk på bl.a. Roskilde Handelsskole.

Lignende artikler