SPROGFAGDIGITAL LÆRING
minlæring
Dec 14, 20

Skriftlighed skal ikke føles som benspænd: “Vi vil give eleverne en ‘er-det-bare-det-oplevelse’”

Sebastian Stave Sjöberg

Skriftlighed skal ikke føles som benspænd: “Vi vil give eleverne en ‘er-det-bare-det-oplevelse’”

Nyt læremiddel skal vise elever, at skriftlighed hverken er svært eller ment som benspænd. Det skal bare deles op i mindre bidder.

Når gymnasieeleverne bliver givet en skriftlig opgave, forstår de ikke altid processen bag. Hvordan kommer jeg frem til det endelige produkt?

Det oplever Freja Bjerregaard, der underviser i engelsk på EUX i Vordingborg.

”Jeg har i mine nye klasser oplevet en frustration hos elever over, at de tidligere er blevet sat i gang med en skriftlig aflevering, men ikke har fået undervisning i, hvordan de skal skrive afsnit, forskellige genrer eller ramme en bestemt form. Når jeg fortæller dem, at det bliver de faktisk bedømt på, bliver nogle af dem utrygge ved, at de ikke har fået undervisning i det tidligere,” fortæller Freja Bjerregaard.

Det er en af årsagerne til, at Freja Bjerregaard sammen med redaktør på Minlæring Emilie Bach har udviklet en ny version af det digitale læremiddel Do it, write!, der træner skriftlighedskompetencer hos elever.

Det skal være trygt at skrive
”Vi forsøger med den her digitale bog at bryde det ned i små trin, så det bliver overskueligt og let for eleverne at opbygge skriftlige færdigheder ét skridt ad gangen,” siger Freja Bjerregaard.

”Det skal være trygt at blive undervist i skriftlighed, for du blotter dig selv meget, når du skriver. Og dér kan det være en stor hjælp, når skriveprocessen sættes i nogle rammer, der bliver øvet, indtil de sidder på rygraden. Altså træning af, hvordan du skriver et godt afsnit, et godt resumé, en god overskrift og så videre. Det er det, vi prøver at imødekomme med det her materiale,” siger hun.

Hun understreger desuden, at den enkelte elev selvfølgelig skal have mulighed for at finde sin egen skriveproces. Men at det bliver lettere, når der er nogle klare rammer for det skriftlige arbejde, som eleven så selv kan bygge videre på.

Lettelse med mange eksempler
Den digitale bog gør det muligt for eleverne at arbejde med skriftlighed både i klassen og som lektier derhjemme, og bogen lægger op til, at læreren inkorporerer meget af arbejdet med skriftlighed i den øvrige undervisning, så det ikke optager unødig tid fra resten af pensum.

Læremidlet er også gjort lettest muligt at bruge for undervisere, siger Freja Bjerregaard.

”Det er gjort ret ligetil at undervise ud fra. Både fordi det opdeles i små bidder, og fordi vi har lavet ekstra mange autentiske eksempler på god skriftlighed. For mig som underviser er det blevet en lettelse at kunne trække på et så stort kartotek af eksempler i undervisningen.”

Nå, er det bare det?
Do it, write! er delt op i kapitler såsom genrer, tekstens sammenhæng, at skrive indledninger, at skrive afsnit, at analysere fiktive og ikke-fiktive tekster med flere. Desuden går læremidlet i særskilte kapitler i dybden med de øvelser, som elever kan møde til eksamen.

Freja Bjerregaard har erfaring med, at den tilgang virker bedst.

“Nogle elever har tidligere følt, at skriftlighedskrav var noget uoverskueligt eller har set det som benspænd. Når jeg med det her materiale har vist, at skriftlighed ikke er så abstrakt – det er faktisk bare nogle konkrete trin, som vi øver kapitel for kapitel – så får nogen en “nåh, er det bare det”-oplevelse. De slapper af i det. Den oplevelse håber vi, at mange flere kan få med Do it, write,” siger hun.

Elever ønsker skriftlighedstræning
Eleverne er generelt glade for at blive undervist i skriftlighed ud fra materialet, fortæller Freja Bjerregaard.

“Udover at bruge det i timerne har en del også uopfordret lavet øvelser derhjemme. Blandt andet har videoerne været meget populære. Det er noget, som eleverne gerne selvstændigt vil bruge og selv arbejde ud fra.”

“Helt generelt ønsker eleverne jo nogle konstruktive råd til og feedback om, hvordan de skal skrive fremadrettet, frem for at få afleveringer tilbage med kommentarer om, at det her afsnit fungerer ikke, kompositionen halter eller noget tredje. Så derfor mærker jeg også, at de ofte er ret motiverede til skriftlighedsundervisningen.”

En kernekompetence
Det glæder underviseren. For skriftlighed handler langtfra bare om opfyldelse af en række punkter i vejledningerne til læreplanerne. Det handler om kernekompetencer, der danner bundbrædder til livet efter studentereksamen.

“Vi har at gøre med en generation, der ikke læser lige så meget som tidligere, og som derfor ikke på samme måde tilegner sig skriftlighedskompetencer fra skøn- eller faglitteratur. Derfor er det enormt vigtigt, at eleverne rent faktisk modtager undervisning i det og får et skriftligt fundament, som de også efter gymnasiet kan bygge videre på. For vi kan ikke komme uden om, at uanset om du skal videre på universitetet eller ej, er det at kunne kommunikere klart på skrift en helt central kompetence.”

Få adgang til Do it, write!
Do it, write!
er et digitalt læremiddel, forankret i et funktionelt sprogsyn, der lader eleverne arbejde med engelsk skriftlighed i tre emnesøjler: Skriveværksted, Tekstanalyse og Eksamen. Det er muligt at få en gratis prøveversion af Do it, write! her.

Freja Bjerregaard

Cand.mag. i engelsk, lektor på EUX i Vordingborg og tektstforfatter hos Minlæring.

Hun er medfortatter til læremidlerne ENGRAM samt Do it, write!

Lignende artikler