SPROGFAGDIGITAL LÆRING
minlæring
Apr 25, 23

Minlæring er med hele vejen – også til eksamen

Line Rolighed

Minlæring er med hele vejen – også til eksamen

Der er mange gode grunde til at træne eleverne i at navigere rundt i Minlæring på egen hånd. Det kan være med til at øge deres selvstændighed og grammatiske nysgerrighed, og så er det særligt relevant her i foråret, da det kan forberede eleverne til den skriftlige eksamen. At have kendskab til, hvordan Minlæring fungerer som digitalt opslagsværk, kan give eleverne tryghed i eksamenssituationen, fordi de ved, at de nemt kan slå begreber og oversigter op undervejs. Samtidig giver det eleverne mulighed for at vise til prøven, at de kan anvende faglige hjælpemidler og dokumentere deres kilder.

Dog er det ikke alle elever, der er lige stærke i at informationssøge, og det kan derfor være en god idé at træne eleverne i at bruge Minlæring som opslagsværk, inden eksamenen banker på døren, så de ved, hvordan og hvor de skal lede efter information. Selvom eleverne er vant til at arbejde med øvelserne i Minlæring, er de sjældent klar over, hvordan de selv kan orientere sig i læremidlerne. Det kan resultere i, at de til eksamenen anvender materialerne forkert, glemmer at kildehenvise korrekt eller helt springer delopgaver over, fordi de ikke ved, hvor de kan finde hjælp.

Derfor vil vi gerne her give både undervisere og elever en praksisnær guide til, hvordan Minlærings elektroniske bøger kan bruges til eksamen, hvordan søgefunktionen bruges optimalt, og hvordan eleverne kildehenviser til de elektroniske bøger. Artiklen indeholder en hand-out-guide til eleverne og forslag til træningsøvelser, der kan anvendes i undervisningen op til eksamen, og som er udviklet ud fra de opgavetyper, eleverne typisk møder til den skriftlige prøve. Du kan finde links til elevguiden og træningsøvelserne til højre for artiklen.

Hvordan sikrer jeg, at mine elever har adgang til Minlæring under den skriftlige eksamen?

For at eleverne kan anvende Minlæring til den skriftlige eksamen, skal du som underviser huske at skrive platformen ind i undervisningsbeskrivelsen som et materiale, der er tilladt at tilgå til eksamen jf. EMUs afsnit om undervisningsbeskrivelser1. Det kan du gøre enten som et afsnit på første side af undervisningsbeskrivelsen eller på den sidste side som selvstændigt forløb. Det kan fx se sådan her ud:

“Hjemmesider tilladt til brug ved eksamen:

Digitale opslagsværker: Minlæring: https://app.minlaering.dk/

De fleste skoler har en fælles aftale om, hvilke hjælpemidler eleverne kan tilgå under eksamen, men det er en god idé at tjekke, præcis hvilken aftale I har på jeres skole. Hvis I anvender en firewall til prøverne eller lukker delvist ned for nettet, anbefaler vi, at man styrer adgangen til hjemmesiden via domænet, så selve domænet minlæring.dk tillades frem for via IP-adresser. Kontakt os gerne for mere information på support@minlæring.dk, telefon 50598820, eller læs mere her: Må man bruge Minlæring til eksaminer?

Hjælp eleverne i gang

For at hjælpe eleverne godt i gang med at bruge Minlæring som opslagsværk kan du vise eleverne denne video-elevguide, der indeholder en kort introduktion til engelskbøgerne samt tips til Minlærings søgefunktion. Du kan også finde en printvenlig hand-out-version i linket til højre for artiklen. Den printvenlige version indeholder desuden en guide til, hvordan eleverne henviser til materiale fra Minlæring.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp på support@minlæring.dk eller 50598820.

1 https://www.emu.dk/stx/engelsk/proever-og-eksamen/om-undervisningsbeskrivelsen?b=t430-t444

Lignende artikler